A honismeret szolgálatában. Köszöntők és tanulmányok Dukrét Géza 70. születésnapja alkalmából.

Dr. Vajda Sándor: Gondolatok egy tartalmas és értékes életpályáról. Dukrét Géza élete és munkássága.

Válogatás Dukrét Géza írásaiból: A helytörténet, honismeret és a földrajz kapcsolata. Mit kell tudnunk a turizmusról. Erdélyi körút Kazinczy Ferenc nyomában. Kalendáriumok és iskolai évkönyvek nagyváradi hagyományai. Régi eszközeink. Szentjobb és apátsága. Épített örökségünk Bihar megyében című könyvem története. Két tragikus, de gazdag életpálya. A Fekete-Körös völgyi magyarság. Párizs megér egy misét. VI. Civil Akadémia Horvátországban. A X. Civil Akadémia Bosznia-Hercegovinában.

Köszöntők: Péter I. Zoltán: Az alkotó és szervező Ember. Bartos Elekes Ildikó: Visszatekintő huszonkét évre. Halász Péter: A honismeret jegyében született barátság. Hasas János, Juhászné Orth Ibolya: Dukrét Géza és Rév. Hitter Ferenc: A Hon ismereteinek terjesztője. Kordics Imre: Az első találkozás. Kurta Kovács Rozália: Sok sikert, erőt, egészséget! Makai Zoltán: A húzó Ember. Pásztai Ottó: Laudatio Dukrét Géza 70. születésnapja alkalmából. Starkné Szilágyi Erzsébet: Születésnapi jókívánság. Tácsi Erika: A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt. Újvárosi Tibor: Honismereti táborok. Fazekas Lóránd: Tisztelt elnök úr. Kedves Géza!

Tanulmányok: Fazekas Lóránd: A vásárosnaményi Eötvös család évszázadai. Halász Péter: Az Ecsedi-láp – Morvay Péter szemével. Dr. Jancsó Árpád: A Szeged–Temesvár vasútvonal története. Kordics Imre: A Rulikowski temető néhány érdekes sírhelye. Kovács Rozália: Dohánybeváltóról, „fábriká”-ról, dohányról. Kupán Árpád: Tiszta szívből jövő köszöntés a hetvenéves Dukrét Gézának. Pásztai Ottó: A premontrei szellemiség. Péter I. Zoltán: A nagyváradi vasúti közlekedés kezdetei. Puskel Péter: A céhes élettől az ipari parkokig. Ráday Mihály: Házak nyilvános titkai. Sárközi Zoltán: Emlékezés az Alpokban. Tácsi Erika: Újszentes – egy telepes falu metamorfózisa. Ujj János: A klasszicizmus az aradi építészetben. Dr. Vajda Sándor: A borosjenői vár. Wanek Ferenc, Emődi András: Egy nagyváradi születésű tudós – Péch Antal.

Dukrét Géza publikációi.