Emődi János – Wilhelm Sándor – Sándor Mária: A margittai fazekasság.

Adatok egy nagy múltú fazekasközpont történetéhez. Emődi János a margittai fazekasság történetét taglalja a régészeti emlékek tükrében, egy a helyszínen kiásott, s tanulmányozott fazekas selejtgödör segítségével. Felhasználta a levéltári forrásokat, s ezek segítségével közé tette a fazekasok névsorát. Wilhelm Sándor, a település szülötte, akinek saját gyűjteménye van az itt készült edényekből, szóbeli anyagokat gyűjtött a helyi fazekasoktól a mesterség munkafolyamatairól, eszközeiről, szókészletéről, a termékek értékesítéséről. Sándor Mária, a berettyóújfalui Bihari Múzeum muzeológusa kísérletet tesz a helyi edények meghatározására bihari magángyűjtemények alapján. A kötetet számos színes és fekete-fehér kép illusztrálja, amelyeket Bogya Pál fotográfus készített.