Dukrét Géza: Siter. Adalékok történetéhez és népismeretéhez.

A Hegyköz történeti-földrajzi környezete. A Hegyköz a középkorban. Siter története. A református egyház története. Oktatás. Szőlőművelés – borászat. A lakóház és udvara. Családnevek. Siter földrajzi nevei. Népviselet. Ragadványnevek. Az ülőrokka, vagy gyalogrokka és a vele kapcsolatos szokások. A disznótor. Lakodalom. Farsangi szokások Hegyköztótteleken. Temetés. Mellékletek.