Kiss Kálmán: Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv.

A tartalomból: Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. Történelmi háttér. Csűry Bálint iskolás évei. A világhírnév felé. Nyelvjáráskutatás. Reflexiók a nyelvről, anyanyelvünkről. A Szamoshát mikrotoponímiai rendszerének állománya a 20. század elején a szamosháti szótár alapján. A szamosháti tájnyelv fonetikai változásai a földrajzi nevekben. A Szamoshát mikrotoponímiai állományának fonetikai összevetése a jelenkori egri állománnyal. Szamosháti lakodalmas szokások és népdalok. Adattár.