Honismeret – A megtartó erő.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 100. jubileumi kötete. Nagyvárad, 2015. Szerkesztette Dukrét Géza. A tartalomból: Dukrét Géza: Bevezető. Könyvkiadásunk története. Hitter Ferenc: Bányarémek halálordítása. Nagy István: Arad megye közigazgatási bekebelezése. Fazekas Lóránd: Egy lelkészcsalád tragédiája az első világégés éveiben. Tácsi Erika: A front fényképésze. Erdei János: Hősi halált haltak a hazáért. Olasz Angéla: Erdélyország, tündérország. Mihálka Nándor: A váradi vár restaurálása. Régészeti kutatás 2010–2015 között. Péter I. Zoltán: A nagyváradi temetők negyed évezredének vázlatos története – 1700–1950. Ujj János: Szentháromság-szobrok. Wilhelm Sándor: Rekviem egy régi zsilipért. Dr. Jancsó Árpád: Hazánk első olcsó vasútja – a Valkány–Perjámos vasútvonal építéstörténete. Szilágyi Éva Andrea: Kétszáz éve született Rómer Flóris. Dr. Vajda Sándor: Dr. Réthy László tudós-akadémikus – alias Lőwy Árpád pajzán költő. Pásztai Ottó: A Hlatky család. Kovács Rozália: Dobos Gábor, az Érmellék betyárja. Puskel Péter: Szellemi kölcsönhatások a Partiumban és a Bánságban, a 19. század fordulóján. Kupán Árpád: Tragikus események 70. évfordulója. Szemelvények két egyházi vezető korabeli feljegyzéseiből. Kiss Endre József: Szellemi értékek sajátos gyűjteményei a sárospataki nagykönyvtárban. Halász Péter: Nemzeti színeink és a moldvai csángómagyarok. Makai Zoltán: A Kemény testvérek nagyszalontai húsfeldolgozó gyára – ma Prodaliment a neve. Kiss Kálmán: Negyed évszázada a műemlékvédelem és helytörténetírás szolgálatában. Wanek Ferenc: Tudomány- és technikatörténeti kirándulásvezető a Fekete-Körös völgyében. Kovácsné Diószegi Zsuzsa: Dél-erdélyi kiránduláson az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári osztálya.