Bélfenyéri Tamás: A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban.

Koldulórendek kolostorai – Ferenc-, Domokos-, Ágoston-rendi remeték – a középkori Magyarországon. A püspökség középkori Ferenc-rendi kolostorai. A váradi-, a debreceni-, telegdi-, szalárdi-, gyulai kolostorok. Középkori Domokos-rendi kolostorok. A debreceni- körösszegi-, várad-velencei kolostor. Középkori Ágoston-rendi remetekolostorok. A koldulórend kolostorainak gazdálkodása és a nekik tett adományok.