Dukrét Géza, Péter I. Zoltán: Nagyvárad és Bihar megye épített öröksége.

A könyv A/4-es formátumú, kemény fedelű, színes nyomású album, részletes ismertetővel. A kötet célja, a védett építészeti emlékek mellett, a műemlékeknek tekinthető épületek ismertetése, amelyek nincsenek a hivatalos műemléklistán. A leírás egységes szempontrendszer alapján történik. Az azonosítást segíti egy-egy jellemző fotó. A részletes épületleírás nem volt cél, a főhangsúly a főhomlokzat leírására szorítkozik. A műemlékek felsorolása, Nagyváradot követően, településenként történik, a települések betűrendben követik egymást. Minden településnél bevezetésként a következő adatok jelennek meg: a település földrajzi fekvése, nevének első okleveles említése, nevének eredete. Az egyes objektumok leírásának sorrendje a következő: a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő neve, a műemléklistán szereplő sor- és kódszáma, utca, házszám, vagy helye a településen belül, a római katolikus templomok esetén annak elnevezése. Következik egy rövid építés- és tulajdontörténet, stílus, esetenként a mai használatra utaló megjegyzés. Ezt követi az épület leírása, amely utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok), alaprajzi elrendezésre, jellegzetes homlokzati elemekre (rizalitok, nyílászárók, timpanon, erkélyek, díszítő- és tagoló elemek stb.). Belső leírás csak a templomoknál jelenik meg.