Péter I. Zoltán: Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái.

Várad alapítása Szent László nevéhez fűződik, aki a mai vár területén először az 1083-as esztendőt követően prépostságot, majd 1092-ben püspökséget is alapított és megépíttette a katolikus egyház első váradi székesegyházát. A Sebes-Körös két partján levő Olaszinak, Péntekhelynek, Szombathelynek, Szentlőrincnek, Velencének és a többi kisebb településnek is megvoltak a világi templomai, illetve több szerzetesrend temploma is. Ezek a sorozatos ostromok és támadások során sorra elpusztultak a városokkal együtt. 1692-ben, amikor a törököktől visszafoglalták a várat, Benkovich Ágoston katolikus püspök megfogyatkozott híveinek az első templomot Olasziban építi fel, nem messze a Körös partjától. Az újabb templomok a barokk korból e stílus jegyeit tükrözik. A később épült további templomok is koruk építészeti stílusa jegyében születtek. Könyvünkben azokat a máig meglévő, történelminek számító templomokat mutatjuk be, amelyek a 18. század elejétől a 20. század első harmadáig épültek, összesen 28 templomot.