Kordics Imre, Péter I. Zoltán, Farkas László: A nagyváradi Rulikowski temető.

A nagyváradi temetők negyed évezredének vázlatos történetét Péter I. Zoltán mutatja be. Ismerteti az olaszi, a velencei, a váraljai, az újvárosi temetők történetét, eljutva a Rulikowski temetőhöz. A temető beosztását Farkas László ismerteti. E résztől kezdődik Kordics Imre hatalmas munkájának ismertetése, az ő stílusában. Felhívja a figyelmet: Minden 19. századi és a 20. század első harmadában készült síremlék helyi védettséget érdemel; ezek száma elérheti az 500-at is. Szimbólumok: kereszt, feszület, obeliszk. Nagyon gazdag a temető sírjeleinek a bemutatása. Növényi motívumok, a virágszimbolika, kehely, az olaszkoszorú, a galamb, a fa, amely az élet szimbóluma. Síremlékszobrászat emlékei. Sírkerítések. Fejfás temetkezés. Néhány 19. századi, talán legérdekesebb sírfeliratot. Katonasírok ismertetése. Külön fejezet az Emlékgúla és katonahősök sírja. Nagyváradi zsidó temetők monográfiája. Ráday Mihály Látogatás a nagyváradi neológ izraelita temetőben című riportja Péter Zoltánnal. A temető kápolnái. Jeles személyiségek sírjelei. A könyvet egy több mint hétszáz fényképet tartalmazó CD egészíti ki, amely Kordics Imre felvételeit tartalmazza.