Makai Zoltán: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből.

A város rövid történelmi áttekintése után, megismerkedhetünk az ipar kezdeteivel, tehát a kézműiparral és a céhek megalakulásával. Szalontai Ipartestület. Gőzmalmok. A század végére fejlődésnek indultak a különböző iparágak. A kisipar kezdeti időszaka. Nagyszalonta jeles műszaki emberei. Szalonta ipara a jelenkorban. A Kemény testvérek húsfeldolgozó gyára. A szalontai gépgyártás. Bútorgyártás története. A textilipar története