410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com

1995. május 13. – Varadinum-ünnepségek keretében. A pályázat ünnepélyes díjkiosztása az RMDSZ kistermében. Megtisztelték jelenlétükkel Tempfli József és Tokés László püspökök, Varga Gábor az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke.

A PBMEB 1994 októberében egy pályázatot hirdetett meg Szent László királyunk halálának 900. évfordulója alkalmából. E pályázat céljai a következok voltak: megismerni és megismertetni minél szélesebb körben Szent László személyiségét és korát, feltárni a még élo szájhagyományt, eredeti gyujtésre építve és e kettos tevékenységbe bevonni a fiatalságot. Úgy érezzük, hogy e célkituzéseket messzemenoen elértük. Pályázatunkra 59 dolgozat érkezett. A legtöbb, összesen 29, Hargita megyébol, ebbol 11 Székelyudvarhelyrol, hat Csíkszeredából, Bihar megyébol 14 dolgozat, melybol hat Nagyváradról. Ezen kívül öt Kovászna-, öt Szatmár-, ketto Szilágy-, ketto Arad-, egy Kolozs- és egy Fehér megyébol. A pályázati munkák nagyon változatos témaköröket öleltek át: Szent László származása és ifjúkora, élete és uralkodása, törvényei, egyházszervezése, országgyarapító külpolitikája, halála és szentté avatása, Szent László-mondák és legendák, Szent László-freskók, alakja az irodalomban, a zenében. A dolgozatok nagy része gazdag adatokban, kitunoen dokumentált. Ami rendkívül fontos, amelyre nem is számítottunk, az 59 dolgozatból 38 diák munkája. E fiatalok az eszményített lovagkirály személyiségének vonásait ragadták meg, mint alázatosság, felebaráti szeretet, mélységes istenhit, megbocsátás, melyek napjaink ifjúsága eszményképévé teszi. Sok diáknak meglepoen érett dolgozata volt. Ezért dicséret éri e diákok tanárait is, foleg a következo líceumokból: Tamási Áron Gimnázium –Székelyudvarhely, Kölcsey Ferenc Líceum – Szatmárnémeti, Ady Endre Líceum – Nagyvárad. A legfiatalabb pályázó a 13 éves Imecs Mária Csilla Csíkszenttamásról, a legidosebb a 82 éves Máthé Sándor Székelyudvarhelyrol, aki még ilyen magas korban is alkotni kíván.

Tudományos szempontból kituno munkákat küldtek be: Boldizsár Zeyk Imre – Tordaszentlászló, aki eredeti feltáró munkát végzett, Eross István – Csíkszereda, Léstyán Ferenc – Gyulafehérvár, Fodor Ildikó – Csíkrákos, Veress Emod – Székelyudvarhely, Maklucz Attila – Székelyhíd. Többen próbálták feltárni az élo szájhagyományt, eredeti gyujtésre építve: Boldizsár Zeyk Imre – Tordaszentlászló, Andacs Rita – Székelyudvarhely, Tankó Gyula – Gyimesközéplok. Több eredeti pályázati munka is született, mint: Szent László imája – Szombati István – Nagyvárad, Találkoztam a lovagkirállyal – interjú – Bocskor Szidónia – Csíkszereda.

A zsurinek rendkívül nehéz feladata volt megállapítani a sorrendet e sok kituno dolgozat között, de nem kis munka volt áttanulmányozni az 582 oldalnyi anyagot sem.

Díjazottak: Felnott kategória:

I. díj: Boldizsár Zeyk Imre (Tordaszentlászló): Szent László-mondák és legendák,

Kállai Ildikó (Szatmárnémeti): Szent László külpolitikája és hódításai,

II. díj: Tuduka Oszkár (Nagyvárad): Szent László középkori alakja a zenében,

Léstyán Ferenc (Gyulafehérvár): Amirol Szent László tiszteletének középkori emlékei beszélnek.

(Mind a négy pályázó maximális pontot kapott, de valahogy el kellett dönteni a sorrendet, amelyet elsosorban a szukös anyagi helyzet diktált. Elsonek Boldizsár Zeyk Imrét vettük, kinek dolgozata tudományosság és eredetiség szempontjából vitán felül a legjobb. Másodiknak a 21 éves Kállai Ildikót vettük, hogy az ifjúságot további munkára serkentsük. Ezért kapják csak a második díjat Tuduka Oszkár és Léstyán Ferenc).

III. díj: Bodnár Gyöngyi (Szatmárnémeti): Szent László törvényei,

IV. díj: Eross István (Csíkszereda): Szent László – Magyarország királya.

Dicséretben és könyvjutalomban részesültek:

Fodor Ildikó (Csíkrákos): Erdélyi Napló különdíja: „Az uralkodást nem lehet elomozdítani súlyos bunök elkövetése nélkül” – Árpád-kori levelek,

Szombati István (Nagyvárad): Szent László imája,

Csiszér György (Székelyhíd): Szent László származása,

Hari László (Kraszna): Szent László király,

Farkas Gabriella (Gyergyócsomafalva): Szent László király,

Id. Máthé Sándor (Székelyudvarhely): Szent László magyar királyunk,

Eross Angyal (Csíkjenofalva): Szent László király,

Bocskor Szidónia (Csíkszereda): Találkoztam a lovagkirállyal,

Oklevelet kapott: Tankó Gyula (Gyimesközéplok), Miklós Katalin (Lemhény), Széles Annamária (Nagyvárad), Orbán Balázs (Székelyudvarhely), Páll Viktória (Gyergyószentmiklós), Vada Ella (Albis), Dobos Sándorné (Mikola), Orbán Zoltán (Hegyközújlak) – versenyen kívül.

Diák kategória:

I. díj: Molnár Tímea (Nagyvárad): Szent László halála, szentté avatása és tisztelete,

II. díj: Andacs Rita (Székelyudvarhely): Homoródszentlászló – A kis székelyfalu és Szent László király,

Maklucz Attila (Székelyhíd): Szent László egyházszervezése,

III. díj: Veress Emod (Székelyudvarhely): A Szent László-legenda és udvarhelyszéki ábrázolásai,

IV. díj: Lovas Ágota (Nagyvárad): Szent László alakja az irodalomban.

Dicséretben és könyvjutalomban részesültek:

Bákai Erika (Szilágyperecsen)– Bihari Napló különdíja: Szent László élete és uralkodása

Mátyus Katalin (Székelyudvarhely): A lovagkirály Szent László,

Gáll Anna (Csíkszentsimon): Pogány legendákkal körülszott idoszeru példakép,

Nemes Balázs (Nagyvárad): Szent László egyházzal kapcsolatos törvényei,

Kelemen Kinga (Kézdialmás): Szent László és a székelyek,

Fatta Brigitta (Sepsiszentgyörgy): Szent László-mondák és -legendák,

Katona Csilla (Székelyudvarhely): A Szent László-legenda falképei,

Mészáros Sándor (Margitta): A cserhalmi bajnok – Szent László,

Tamás Tünde (Sepsiszentgyörgy): Szent László,

Oklevelet kapott: Darvas Veronika (Gyergyóalfalu), Farkas Erika Karola (Szatmárnémeti), Györffy Erzsébet (Székelyudvarhely), Fancsali Angella (Szentkeresztbánya), András Teréz (Balánbánya), Cseh Erika (Sepsiszentgyörgy), György Éva (Csíkszereda), Lurcza Jolán (Székelyudvarhely), Nagy Csilla (Csíkszereda), Simó Mária (Atyha), Bodi Anna (Csíkszentkirály), Sándor Judit (Székelyudvarhely), Zsíros Éva (Nagyvárad), Lozsádi Melinda (Nagyszalonta), Vajda Réka (Székelyudvarhely), András Csaba (Csíkszereda), Eberlein Zsolt (Arad), Bodor Márta (Csíkszereda).

Zsuritagok voltak: S. Németh Katalin tanár, Fodor Ferenc tanár, Sasianu Alexandru, a Körösvidéki Múzeum fomunkatársa, Borbély Gábor helytörténész, Dukrét Géza tanár, a zsuri elnöke.

A pályázatot támogatták: a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Bihari Napló, az Erdélyi Napló, a Panoráma Kft., az RMPSZ Bihar Megyei Szervezete, a Szemfüles Gyermekmagazin.

A díjkiosztás után a két püspök gratulált a nyerteseknek, nagyra értékelték a pályázat meghirdetését, a nagyszámú részvételt. A rendezvény második részében több díjazott pályamubol olvastak fel részleteket.

1996. május 11. – Varadinum-ünnepségek

Településeink kialakulása és történelme címu pályázatunk díjkiosztó ünnepsége.

Résztvett Tempfli József és Tokés László püspökök, akik méltatták a pályázat jelentoségét és személyesen vettek részt a díjak átadásában. A pályázatra tizennégy felnott- és tíz diákdolgozat érkezett. A zsuri tagjai voltak: dr. Fleisz János elnök, S. Németh Katalin, Hodgyai Mátyás. Az elnök kiértékelése alapján a pályázatra beérkezett munkák igényes tartalomra, szakavatottságra vallanak, megbízható, korrekt dolgozatok. A következo eredmény született:

Felnott kategóriában:

I. díj – Borbély Gábor (Nagyvárad): Szalacs marad, Szeged halad (100 000 lej),

II. díj – Major Miklós (Szilágynagyfalu): Egy szilágysági nagyfalu történelmi múltjából (75 000 lej),

III. díj – Magyari Etelka (Arad): Az Arad megyei Árpád-kori településekhez fuzodo történelmi mondák (50 000 lej)

IV. helyezés – Joikits Attila (Szilágysomlyó): A szilágysomlyói „Guba takátsok”céhének alapító oklevele 1832-bol.(1803-as vonatkozásokkal)

V. helyezés – Hitter Ferenc (Felsobánya): Felsobánya – középkori bányaváros kialakulása és története.

Oklevelet kaptak:

- Jósa Piroska (Nagyvárad): Bélfenyér, az „el nem sodort falu”.

- Vekker Csilla (Kaplony): Kaplony monográfiája.

- Taar Erzsébet (Érsemjén): Érsemjén.

- Czégé Andrea Gizella (Nagyszalonta): Nagyszalonta. A település muemlékei, nagyszülöttei.

- Csiszér György (Székelyhíd): Székelyhíd és múltja.

- Szombati István (Nagyvárad): Bihar vármegye története a honfoglalástól Szent László koráig.

- Koncz Zsolt (Szatmárnémeti): Szatmárnémeti.

- Fazekas József (Zerénd): Zerénd.

- Keresztes Erno (Bihardiószeg): Az Árpád-kori település kialakulásának történelmi körülményei.

Diák kategóriában:

I. díj – György Irén (Szalacs): Szalacs – egy érmelléki település története (50 000 lej)

II. díj – Maklucz Attila (Székelyhíd): Székelyhíd és a Zólyomiak.

III. díj – Bognár Zoltán Levente (Arad): Az Árpád-kori Arad.

IV. helyezés: Fekete Erika (Pécska): Településeink kialakulása, története – Pécska.

Oklevelet kaptak:

- Fodor Ildikó (Csíkrákos): A honfoglalás írott forrásai.

- Mikló Balázs (Tárkány): Köröstárkány arculata és múltja.

- Molnár Tímea (Nagyvárad): Szentjobb.

- Terék Kinga (Arad): Mikelaka, Árpád-kori település története.

- Juhász Eszter (Arad): Árpád-kori települések Arad megyében.

- Eberlein Zsolt (Arad): Arad és környéke története.

1997. Május 3. – Varadinum – díjkiosztó ünnepély

Még 1996 októberében meghirdettük az Oral history – Szóban élo történelem címu pályázatunkat, melyre tizenhét felnott és nyolc diák küldte el pályázati munkáját, többen két-két dolgozatot. Pályázatunk hézagpótló szerepet töltött be, hisz nagyon keveset tudunk jelenkori történelmünkrol. A dolgozatok jó felkészültségrol, alaposan dokumentált munkáról tanúskodtak. Nagy része tragikus családtörténeteket, a világháborúk, a kommunista rendszer, a kollektivizálás embertelenségét ismertették.

A zsuri tagjai a következok voltak: dr. Fleisz János, a zsuri elnöke, S. Németh Katalin, Dukrét Géza.

A felnott kategóriában olyan kituno dolgozatok voltak, hogy nehezen lehetett eldönteni a sorrendet, mivel kis különbségek voltak a pontozásban:

I. díj – dr. Finta Ella (Budapest): Szilágysomlyói sirató.

II. díj – Major Miklós (Szilágynagyfalu): Élet és emlékezet.

III. díj – Magyari Etelka (Arad): Bánsági református kántorportrék.

Dicséretben részesültek, és oklevelet kaptak:

- Dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): Több mint kilencven esztendo tanúja.

- Anderlik Csilla (Déva): Családtörténet.

- Borsos Éva (Végvár): Elvándorlásunk.

- Gábor Attila (Pókakeresztúr): Munkavállalás és 20. századi elvándorlás a Maros megyei Pókakeresztúron.

- Tapodi Ilona (Tasnád): Én iskolám köszönöm most neked.

- Magyari Sára (Újszentes): A falu nagyasszonya.

- Dánielisz Endre (Nagyszalonta): Erdélyi József árpádi bujdosása.

- Nagy Gizella (Szentleány): Önéletrajz – részletek.

- Bokor Irén (Érmihályfalva): Kollektivizálás Szilágypérben.

- Bessenyei István (Sarmaság): Az árpádi tanyavilág.

- Lorincz Kálmán (Székelykeresztúr): A Zeyk Domokos nevelootthon története.

- Pávai Gyula (Arad): Az aradi Kölcsey Egyesület története.

- Tempfli Ferenc (Nagyvárad): A 20. század nagy mementója, Sarajevo.

- Dobos Margit (Nagyvárad): Összefonódások.

Diák kategóriában már könnyebb volt eldönteni a sorrendet, mivel nagyobb színvonalbeli eltérések mutatkoztak:

I. díj – Maklucz Attila (Székelyhíd): Kereszténység tegnap és ma.

II. díj – Seres Géza (Arad): Az aradológus.

III. díj – Komádi Melinda (Arad): Ahol az országút véget ér.

Dicséretben részesültek, és oklevelet kaptak:

- Janik Petra (Pécska): Kovács Ferenc.

- Hégely Hortenzia (Zerénd): Feketegyarmat.

- Kiss László Csaba (Arad): Mit jelent nekem Széchenyi István.

- Vida Edith (Arad): Pataky András.

- Kovács Apor (Paptamási): Nagyapa emlékei a második világháborúból.

Kitüntetésben részesültek a felkészíto tanárok is, mint Magyari Etelka Aradról és Wilhelm Mária Júlia Székelyhídról.

A díjakat nagytiszteletu Csernák Béla fojegyzo, Varga Gábor az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke és Dukrét Géza adta át. A pályázatot támogatták az Illyés Közalapítvány, a Magyarok Világszövetsége, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

1998. Május 3–10. Varadinum ünnepségek:

– május 9. – pályázati díjkiosztó ünnepség

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója címu pályázat eredményhirdetése

Partiumi Közlöny, 1998. július 15.

A Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság 1997 novemberében, immár hagyományosan meghirdetett helytörténeti pályázatára negyven dolgozat érkezett. A negyvenbol 28 diák munkája, melybol tizenketto, bár a forradalommal foglalkozott, de nem illett bele a történelmi pályázatba, irodalmi jellege miatt, így nem feleltek meg a követelményeknek. A pályázati munkák változatos témaköröket öleltek fel: a szabadságharc emlékmuvei, emlékhelyei, eseményei, nagy személyiségei, településeink szerepe a forradalomban. Mindezek értékét növelte, hogy hiánypótló helytörténeti, alaposan dokumentált, igényes dolgozatok születtek. Határozottan észreveheto, hogy azok, akik szinte évente résztvettek pályázatunkon, figyelemreméltó jártasságra tettek szert a tudományos munkában. Gazdag könyvészetet és jegyzeteket közölnek. Az ifjúságnál ezen a téren még mutatkoznak hiányosságok, de a fejlodés náluk is felismerheto. Sok diáknak meglepoen érett dolgozata volt. Ezért dicséret illeti a felkészíto tanárokat is. Ezek között kell megemlíteni Magyari Etelka tanárnot Aradról, akinek diákjai tíz dolgozattal pályáztak és szintén az o diákjai írták a tizenkét irodalmi jellegu dolgozatot is.

A bíráló bizottságnak nagyon nehéz feladat volt megállapítani a sorrendet, foleg a felnottek kategóriájában születtek minden téren kifogástalan dolgozatok. A zsuri tagjai voltak: dr. Fleisz János történész, a zsuri elnöke, Ciffra Piroska, Fleisz Judit és S. Németh Katalin történelemtanárok.

A felnott kategóriában Fazekas Lóránd tanár nyerte az I. díjat Az 1848–49-es szabadságharc emlékei Szatmármegyében címu dolgozatával, melyben a 48-as honvédek és nemzetorök síremlékeit és életútjait mutatja be tudományos alapossággal. Ismerteti a síremlékek pontos helyét, rajzát, fényképét, anyagát, szövegét, méreteit és mai állapotát. Alapos, jól dokumentált, végtelenül gondos munka, méltán érdemelte ki a zsuri legmagasabb elismerését. A II. díjat Gudor Botond magyarigeni lelkész nyerte. Az erdélyi Hegyalja 1848–49-ben címu dolgozatával. Megrendítoen ismerteti a szórványvidék tragikus történetét, máig ható következményeivel. Minden állítása pontos adatokkal alátámasztott. Alapos kutatómunkát végzett. A III. díjat Jósa Piroska nyugdíjas orvos kapta Csak egy tollvonás volt bune... címu tanulmányára. Tudományos igényességgel, gazdagon dokumentált, bensoséges, megható dolgozat Szacsvay Imre életérol.

Két nagylélegzetu anyaggal jelentkezett Dánielisz Endre tanár. Alapos, tudományos igényu, értékes tanulmányok, melyek már meghaladják egy pályázatra küldött dolgozat méreteit. Különösen a második részt, A szabadságharc eszményének továbbélése Nagyszalontán címu tanulmányt értékelte a zsuri magasabbra, amelyben a szerzo városa múltjának és jelenének kituno ismeroje, olvasmányos, információkban gazdag anyagot nyújt számunkra, s az utókornak. A dolgozat értékét növeli a gazdag jegyzetanyag és könyvészet. Értékes tanulmányának elso része is, Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Nagyszalontán címu fejezet, de mivel ez már megjelent nyomtatásban, nem képezhette pályázatunk tárgyát. Összegezve e két alapos tanulmányt, s figyelembe véve eddigi munkásságát, egyesületünk elhatározta, hogy különdíjjal, egy életmudíjjal tünteti ki Dánielisz Endre tanárt.

Dicséretben és könyvjutalomban is többen részesültek. Hiánypótló, kituno helytörténeti munka Erdei János Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei Szilágysomlyón és környékén címu dolgozata. Pálkovács István Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére emelt emlékmuvek a Bánságban címu dolgozata szintén hiánypótló, eredeti munka, mely felleltározza a bánsági 48-as emlékmuveket. Pávai Gyula Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi emlékei, emlékhelyei címu dolgozata alapos, hézagpótló, jól dokumentált, sot érdekesen összeállított anyag. Sáfrány Lajos (Szatmárnémeti) a forradalom egyik híres noalakját, Teleki Blankát mutatja be, sok dokumentumot felsorakoztatva. Lakatos Edit nyugalmazott tanárno az irodalom és a történelem határán elhelyezkedo, érzelmektol áthatott, A forradalom személyiségeinek emléke örökéletu címu esszét írt. Puskel Péter aradi újságíró Aradiak a szabadságharcban címu tanulmánya ritkán emlegetett életpályák felvillantása.

Ifjúsági kategóriában a szilágysomlyói Erdei Attila, a legfiatalabb pályázó nyerte az I. díjat Naplórészletek 1848-ból címu, különleges értéku, eredeti pályázati munkájával. II. díjat nyert Görgicze Andor jól megszerkesztett, Lerombolt köztéri szobraink: az aradi Szabadságszobor címu dolgozata. Hiteles dokumentumokat mutat be, bo forrásanyaggal és képmellékletekkel. Az Ady Endre Középiskola két diákja, Dányi Gabriella és Sánta Lívia közös dolgozata, Nagyvárad 1848–49-ben címu átfogó munkája nyerte a III. díjat.

Dicséretben és könyvjutalomban részesültek Bartha Lóránt, Keresztesi Csaba és Lehoczky Attila, Arad várának szerepe az 1848-49-es forradalomban címu közös dolgozattal, Varga Mária (Mikelaka), Zabán Márta (Pécska), Albert László (Arad), Mazur Réka (Nagybánya), György Irén (Szalacs), Kiss László Csaba (Arad), Janik Petra (Pécska), Szentes Tímea (Arad), Komádi Melinda (Arad), Agati Erika (Arad), Süto-Egressy Zsuzsa (Temesvár).

A díjkiosztásra és a díjazott munkák bemutatására május 9-én, délelott 10 órakor került sor a Református Püspöki Palota kistermében, a Varadinum-ünnepek keretében. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tempfli József megyés püspök, Tokés László püspök, Varga Gábor államtitkár, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezeto elnöke.

A pályázatot támogatták a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és az Illyés Közalapítvány. A legjobb dolgozatokat egy külön kötetben kívánjuk kiadni a Partiumi füzetek sorozatában.

1999. április 25–május 2. – Varadinum-ünnepek

– május 1. – Pályázati díjkiosztó ünnepség.

Ötödik alkalommal hirdettük meg pályázatunkat a Varadinum-ünnepségre. Irodalmi emlékhelyeink címu pályázatunkra 23 dolgozatot küldtek, melybol 17 diáké volt. A 17 dolgozatból csak 5 felelt meg a pályázatban meghirdetett témának. A témakörhöz tartozott olyan muemlékek bemutatása, amelyekhez jelentos személyiségek, vagy muvelodéstörténeti események kapcsolódnak.

Bár a felnott kategóriában hat tanulmány érkezett, magas színvonalú, kituno dolgozatok között kellett eldönteni a sorrendet. A zsuri tagjai: S. Németh Katalin – elnök, Dukrét Géza, Kordics Imre voltak. A díjazás eredménye:

I. díj: Dánielisz Endre (Nagyszalonta): Csonkatorony nyúlik a felhobe...

II. díj: Major Miklós (Szilágynagyfalu): A szilágynagyfalui Bánffy-kastély.

III. díj: Borbély Gábor (Nagyvárad): A csokalyi kúria és Fényes Elek.

Dicséretet kapott dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): A nagyváradi vár története.

Oklevelet kapott még Czégé Andrea (Nagyszalonta): A nagyszalontai református templom igaz története, Debreczeni L. Zoltán (Kapnikbánya): Tatárko – Kapnikbánya.

Ifjúsági kategóriában csak egy II. díjat osztottak ki: Ilkei Ildikó (Székelyudvarhely): A vargyasi Dániel-kastély. Három aradi diák dolgozata megütötte azt a mércét, hogy bekerüljenek a készülo 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról szóló gyujteményes kötetünkbe: Nyári Katalin: Damjanich János, a szabadságharc oroszlánja, Varga Mária, Varga Viola: Nagysándor József, a vértanú.

A rendezvényt az Illyés Közalapítvány, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatta.

2000. május 14–21. - Varadinum-ünnepségek

- 20-án pályázati díjkiosztó ünnepség. Kiosztottuk az Árpád-kori településeink kialakulása és története címu, elore meghirdetett pályázatunk díjait:

- I.díj: Ciorba Mihály (Érsemjén): Érsemjén monográfiája,

- II. díj: Juhász Viktor (Rév): Rév,

- III. díj: Dukrét Géza (Nagyvárad): Siter helytörténete,

- IV. díj: Borbély Gábor (Nagyvárad): Falu a dombon, vizek szorításában: Biharfélegyháza,

Dicséretben részesültek:

- Görbe István(Szatmárnémeti): Dabolc, Gellért Sándor dajkáló, felnevelo szüloföldje,

- Antal Béla (Nagyvárad): Pillantás a múltba: Biharpüspöki,

- dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): Szolos a változó idoben,

- Czégé Andrea (Nagyszalonta): Az izraeliták múltja és jelene Nagyszalontán,

Díszoklevelet kapott még:

- Bessenyei István ((Segesvár): Értarcsa monográfiája,

- Szalay Sándor (Bihardiószeg): Bihardiószeg.

A diákok közül dicséretben részesült Mike Ágnes (Szilágysomlyó): Somlyó az én városom címu dolgozatával.

Jegyzokönyv

mely felvétetett 2000. május 20-án, a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság, Árpád-kori településeink kialakulása és története címu pályázat díjkiosztó rendezvényén.

Jelen van mintegy 26 személy, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében Csury István generális direktor, az RMDSZ részérol Kapy István elnök, alpolgármester és Jurca Constantin polgármester-jelölt.

Dukrét Géza elnök nyitja meg a rendezvényt, üdvözli a megjelenteket. Ot követik sorban dolgozataik felolvasásával a díjazottak. Elsoként Dr. Jósa Piroska ismerteti Szolosrol írt dolgozatát, majd Juhász Viktor Révrol, illetve Dukrét Géza Siterrol tart beszámolót.

Ezután rövid szünet következik.

A piheno után Németh Katalin, a zsuri elnöke méltatja a résztvevok munkáját, ismerteti a díjazottakat, különös hangsúlyt helyezve Csorba Mihály katolikus teológus dolgozatára. Ezután kiosztják az okleveleket és a hozzá tartozó könyv, illetve pénzbeli adományokat. Az immár hatodik alkalommal megrendezett pályázat anyagi részéhez hozzájárult a református és a római katolikus egyház két püspöke, Tokés László és Tempfli József.

A díjazottak sorrendje a következo:

  1. Csorba Mihály
  2. Juhász Viktor
  3. Dukrét Géza
  4. Borbély Gábor
  5. Antal Béla
  6. Dr. Jósa Piroska

Dicséretben részesült Görbe István és Czégé Andrea.

A díjak kiosztása után dicséro szavakat és köszönetet mondott a résztvevoknek Kapy István alpolgármester és Csury István generális direktor, míg Jurca Constantin köszönetet mondott a meghívásért és a jelenléti lehetoségért.

Ezután folytatódott a dolgozatok felolvasása: Csorba Mihály Érsemjénrol, Antal Béla Biharpüspökirol, végül Borbély Gábor Biharfélegyházáról szólt.

Végezetül Dukrét Géza emléklapokat nyújt át azoknak, akik a pályázat szervezésében résztvettek.

K.m.f. jegyzokönyvvezeto: Gyarmati Gábor

2003-as pályázatok eredményei

A díjkiosztó ünnepséget, május 17-én tartottuk az Egyházkerületi Székház dísztermében, a Varadinum-ünnepségek keretében. Témája A 20. század emlékezete. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tempfli József püspök, Csury István fojegyezo, Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezeto elnöke. A pályázatra 39 dolgozat érkezett, 22 felnott és 17 diák kategóriában. A zsuri tagjai: Kupán Árpád, a zsuri elnöke, S. Németh Katalin, Borbély Gábor, Kordics Imre volt. A nagyon magas színvonal miatt a zsurinek nagyon nehéz dolga volt, amelyet az is bizonyít, hogy a díjakat meg kellett duplázni. A döntés értelmében a következo eredmény született:

Felnott kategóriában:

- I. díj – Pásztai Ottó (Nagyvárad): Mukedvelo színjátszás Nagyváradon a két világháború között.

Jósa Piroska (Nagyvárad): Emberi gyarlóságokkal Isten szolgálatában. Csernák

Béla (1875–1967).

- II. díj – Puskel Péter (Arad): A Neumann-család szerepe Arad közéletében.

Boros Erno (Nagykároly): Gánáspuszta a felszámolt „kulákfészek”.

- III. díj – Dánielisz Endre (Nagyszalonta): A szalontai kaszinó története.

Erdei János (Szilágysomlyó): Köröstárkány és Kisnyégerfalva 1919 áprilisában

- Bihari Napló különdíja – Lakóné Hegyi Éva (Zilah): Múzeumalapítási törekvések a

Szilágyságban.

Oklevelet kaptak:

- Czégé Andrea (Nagyszalonta): Emlékek az 1956-os forradalomról.

- Szabó István (Ottomány): Szentmihályiné Szabó Mária.

- Major Miklós (Szilágynagyfalu): A kommunista (proletár) diktatúra évei egy szilágysági nagyközségben, a 20. század derekán (1946–1960).

- Pávai Gyula (Arad): Aradiak zarándoklása II. Rákóczi Ferenc hamvaihoz a századelon (1902).

- Kovács Rozália (Érmihályfalva): Az iparosság története Érmihályfalván.

- Borsos Éva (Végvár): A 20. század emlékezete Végvár életében.

- Penkert Mihály (Székelyhíd–Budapest): A Penkert-család története.

-Mandula Tibor (Szatmárnémeti): Adalékok Károlyi Sándor 1772-es Nagykároly-környéki sváb telepítésének elozményeihez.

- Fazekas József (Zerénd): Jeles elodeink: Tabajdi Károly. A zeréndi amnesztia.

- Debreceni L. Zoltán (Kapnikbánya): Kapnikbánya szülöttei.

- Farkas Gábor (Székelyhíd): Emlék az utókornak.

- Domokos Piroska (Szamoskrassó): Jelentos személyek, családok településünk életében.

- Gábor Ferenc (Köröstárkány): Emlékmu és helytörténet.

- Baracsi Béla (Nagykároly): Deportáltak, hadifoglyok (nyomtatvány).Pályázaton kívül.

- Dr. Pohl Anton (Nagybánya): Hajszálgyökerek (verseskötet). Pályázaton kívül.

Diák kategóriában:

- I. díj – Tokés Máté (Nagyvárad): Fekete-Körös-menti vérengzések (1918, 1944).

- II. díj – Eszenyei Péter Béla (Nagyvárad): Az egyházépíto Sulyok István.

- III. díj – Fodor Orsolya: A Nagyváradi 1-es sz. Magyar Baptista Gyülekezet élete a kommunizmus idején.

Sajgó Bezgédi Norbert: Tolnay Tibor festomuvész.

Oklevelet kaptak:

- Csatlós Róbert: Majlátfalva a megpróbált, de mégis megmaradt település.

- Molnár-Gál Sarolta: Cserkészélet.

- Farkas Piroska: A kisperegi református egyház és Kispereg község története.

- Marinet Imre: Szalacs múltja és jelene.

- Szabó Zsófia Tünde: Adorján várának, Szalárd községnek és református egyháza történetének rövid áttekintése.

- Györfi Tamás: Trianon az érzelmek és számok tükrében.

- Sarkadi Annamária: Holokauszt Nagyváradon.

- Kajó Brigitta: Dr. Károly Ireneus József.

- Rocska Nancy: A nagyváradi Szigligeti Színház.

- Balla Károly, Truczkai István, Sípos Zsolt: Nagyvárad ipari fejlodése a 19. század végén és a 20. század elején.

- Várady Attila: A nagyváradi Bazilika, az újvárosi Szent László-templom, illetve a Premontrei templom építésének története.

- Bittenbinder Brigitta: A 20. században épült és a rombolástól megmentett nagyváradi római katolikus templomok.

- Torontáli Balázs Roland: Az én hosöm.

A díjakat – pénz- és könyvjutalmat – Tempfli József püspök, Csury István fojegyzo és Dukrét Géza adták át. Ezután felolvasták a díjazott dolgozatokat. A rendezvényen több mint hatvanan vettek részt. A díjazást a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Varadinum Kuratóriuma, és a Bihari Napló támogatta

2004-es pályázatok eredményei

A PBMEB május 8-án, szombaton 10 órától tartotta hagyományos pályázati díjkiosztó ünnepségét, az egyházkerület dísztermében. A még a tavaly novemberben meghirdetett pályázat témái a következok voltak: A 20. század öröksége, a Rákóczi- és a Bocskai-szabadságharc emlékezete, Jókai a Partiumban és a Bánságban. Összesen 33, melybol 14 diák dolgozat érkezett. A magas színvonalú dolgozatok elbírálása nehéz döntés elé állította a zsurit, melynek tagjai Mihálka Zoltán (elnök), Kupán Árpád, Kordics Imre, Pásztai Ottó voltak.

Felnott kategóriában:

I. díj: dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): Ezüstös gépmadarak szárnyán érkezett a halál.

Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): A szatmári állami elemi népiskolák szervezés-

és építéstörténete.

II. díj: Borbély Gábor (Nagyvárad): A Bocskai-szabadságharc elozményei és nyitánya,

Álmosd és Diószeg között: 1604. október 15.

III. díj: Széll Katalin (Nagyvárad): Várad festoje volt.

Milotai József (Székelyhíd): Az 1956-os forradalom hatásai Bihar megyében.

Különdíj: Kovács Rozália (Érmihályfalva): Érmihályfalva a történelemben.

Ábrám Sárközi Lídia (Szatmárnémeti): A Szatmári Német Református Egyház

Rákóczi Ferenc szabadságharca idején.

Boros Erno (Nagykároly): A 20. század (helyesbítésre szoruló) emlékezete.

Oklevelet kaptak:

Mikló Malvina Krisztina (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc emlékezete.

Puskel Péter (Arad): A háború kilenc napja. Remények, félelmek, tragédiák.

Kiss Kálmán (Túrterebes): Túrterebesi ragadványnevek.

Bancsi Botond Csaba (Gyergyószentmiklós): Isten és Szabadság.

Mészáros István (Marosvásárhely): Istennel a hazáért és a szabadságért.

Gerhardt László (Budapest): Bocskai István emlékezete.

Kiss Zoltán (Kraszna): A krasznai és magyarkeceli református egyházközségek

tulajdonfosztása.

Veres Éva (Lugos): A Bocskai-szabadságharc emlékezete.

Domokos Piroska (Szamoskrassó): A Bocskai-szabadságharc emlékezete.

Mellau Edit (Tasnád): Jókai Mór a Partiumban és a Bánságban.

Diák kategóriában:

I. díj: Tokés Máté (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc számuzetésben.

II. díj: Szilágyi Edina (Nagyvárad): A fogolykiváltó szuz orgonistája.

III. díj: Rocska Nancy (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc és a kuruc költészet.

Oklevelet kaptak:

Kajó Brigitta (Nagyvárad): Nagyvárad hídjai tegnap és ma.

Gál Anita (Nagyvárad): Jókai a Partiumban és a Bánságban.

Balogh Noémi Ilona (Nagyvárad): Arany János.

Szabó Zsófia Tünde (Nagyvárad): Jókai Mór emléke Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban.

Finta Hédi (Nagyvárad): Sass Kálmán, érmihályfalvi lelkipásztor „az Érmellék zászlója”.

Tóth Attila (Nagyvárad): Bocskai István emlékezete.

Szabó Károly (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc emlékezete.

Jakab Erno (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc a Partiumban és a Bánságban.

Illés Orsolya (Szatmárnémeti): Jókai a Partiumban és a Bánságban.

Vekerdi Boglárka (Nagyvárad): A Félixfürdo története.

Schmidt Gabriella (Tasnád): Jókai Mór a Partiumban és a Bánságban.

A díjazottak mellett minden pályázó kapott könyvjutalmat, amelyet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület adományozott. A díjakat a két püspökség képviseloje, Kiss Adalbert provikárius és Sándor Lajos eloadó tanácsos adta át. A díjkiosztás után felolvasták a díjazott dolgozatokat. A rendezvényen több mint ötvenen vettek részt.

2005-ös pályázatok eredményei

A díjkiosztó ünnepséget az egyházkerület székházának dísztermében szerveztük meg, a Varadinum ünnepek keretében. A télen meghirdetett pályázat témái a következok voltak: Pusztulóban lévo muemlékeink, Élo népi mesterségek és Muszaki személyiségeink. A zsuri tagjai Kupán Árpád, Borbély Gábor, Kordics Imre és Pásztai Ottó voltak. A pályázatra összesen 24 dolgozat érkezett, melybol 14 a felnott és 10 a diák kategóriában. Kupán Árpád, a zsuri elnöke ismertette az eredményt:

Felnott kategóriában:

I. díj: Miklós Annamária (Belényes): Temetoink népmuvészete.

II. díj: Puskel Péter (Arad): Helyiérdeku vasutak megálmodója és építoje.

Erdei János (Szilágysomlyó): Omladozó falak Szilágysomlyón.

III. díj: Zih Otília Valéria ( Érmihályfalva): Az Érmelléki Református Egyházmegye

muemlék-orgonái.

Kovács Rozália (Érmihályfalva): Hosök és áldozatok a temetoben, a temeton

kívül és az emlékmuvön.

Bakki Ferenc Zsolt (Tóti): Asztalos mesterség.

Dicséretben részesültek:

Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): A szatmári tuzoltó-torony építéstörténete. Dr. Jósa Piroska: A Rimanóczy család története.

Szalai Ilona (Érmihályfalva): Szabó Antal téglagyáros élete és a kézi

megmunkálású téglagyártási technológiája.

Széll Katalin (Nagyvárad): A Széll család.

Oklevelet kaptak:

Holló Barna (Nagyvárad): A nemezrol.

Antal Béla (Biharpüspöki): Pusztuló muemlékeink.

Cucu Sándor, Makai Zoltán (Nagyvárad): Ki volt Huszár András

gépészmérnök?

Tóth Ilona (Nagyvárad): Élo népi mesterségek.

Diák kategóriában:

I. díj: Szilágyi Edina, Köteles Dieter (Nagyvárad): Kapuk, korlátok, felvonók.

II. díj: Mihálka Nándor, Pinkovai Bernadette (Nagyvárad): Adorján vára.

III. díj: Szorös Renáta Anita (Kémer): Kihalóban lévo szokásaink Kémeren.

Dicséretben részesült:

Meleg Kinga Réka (Nagyvárad): Ifjú Rimanóczy Kálmán.

Talmács András (Nagyvárad): Muszaki személyiségeink.

Ördög Tímea Orsolya (Margitta): Kihalóban lévo emlékmuveink, ma is élo népi

mesterségek Szalacson.

Oklevelet kaptak:

Hajek Linda, Hajek Hajnalka: A korong mellett.

Stefán Stefánia: A révi fazekasság.

Vekerdi Boglárka: Pusztuló muemlékeink.

Gál Csilla: A múltat orzo falvak.

A díjakat, okleveleket és könyveket Tokés László püspök és Kiss Albert provikárius adták át, majd Dukrét Géza emléklapot nyújtott át Tokés László püspöknek, Tempfli József püspök részére és Kiss Albert provikáriusnak. Az ünnep a nyertes dolgozatok felolvasásával zárult.

2006-os pályázatok eredményei

A PBMEB pályázati díjkiosztó ünnepségét május 20-án szervezte meg, a Partiumi Keresztény Egyetemen, a Varadinum 2006 ünnepségek keretében. A novemberben meghirdetett pályázat témái a következok voltak: 1956 emlékezete, II. Rákóczi Ferenc muvelodéspolitikája, Pusztuló muemlékeink. A zsuri tagjai Kupán Árpád, Borbély Gábor, Kordics Imre. A pályázatra összesen 19 dolgozat érkezett, melybol 8 a felnott és 11 a diák kategóriában. Kupán Árpád, a zsuri elnöke ismertette az eredményt.

Felnott kategóriában:

I. díj: Puskel Péter (Arad): Álmomban csönget egy picit. Száz éve indult útjára az Arad-Hegyaljai motorvonat.

II. díj: Bartos Elekes Ildikó (Nagyvárad): Néptanító-sors a 20. században.

III. díj: Hunyadi Károly (Mezotelegd): Lettem, hogy legyek.

III. díj: Kurta-Totös Beáta (Érkorös): Szodemeter és Kölcsey Ferenc kapcsolata.

Dicséretben részesült: Kovács Rozália (Érmihályfalva): Sírkövek a 19. századból Érmihályfalván.

Oklevelet kaptak:

– Dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): Adalékok a Sztaroveszky család történetéhez.

– Széll Katalin (Nagyvárad): A Fleischer testvérek.

– Szombati István (Nagyvárad): Az 56-os forradalom akkori és mai szemmel nézve.

Diák kategóriában:

I. díj: Bara Zoltán-István (Szatmárnémeti): Szatmár középkori várai és kastélyai.

II. díj: Demeter Ágota-Dorottya (Marosvásárhely): Ég még a forradalom lángja.

III. díj: Talmács András (Nagyvárad): Mi képpen mi is megbocsátunk.

Dicséretben részesültek:

– Pálfi Emoke (Margitta): Pázmány Péter élete és munkássága.

– Tokés Ilona (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemsége.

Oklevelet kaptak:

– Kiss Éva (Nagyvárad): Út a szabadságig – II. Rákóczi Ferenc.

– Oláh Adrienne, Bagosi Panna (Nagyvárad): Kazinczy Ferenc.

– Szucs Orsolya (Szilágysomlyó): Arcok és sorsok.

– Király Ildikó (Margitta): II. Rákóczi Ferenc muvelodéspolitikája.

– Meleg Réka (Nagyvárad): Szerencsésen átvészeltem 1956-ot.

– Chipurici Marius-Edmond, Fülöp Gergely-Norbert, Sinkó Béla (Nagyvárad): A

nagyváradi vár.

A díjakat, okleveleket és könyveket Tokés László püspök és Kiss Albert provikárius adták át, majd Dukrét Géza emléklapot nyújtott át Tokés László püspöknek, Tempfli József püspök részére és Kiss Albert provikáriusnak. A rendezvény a díjazott dolgozatok felolvasásával zárult.

A rendezvényt a Varadinum Alapítvány, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatta.

A 2007-es pályázat eredményei

Május 5-én tartottuk, a Varadinum ünnepek keretében.

A pályázat témái: 1956 emlékezete, II. Rákóczi Ferenc szabadságharca

15 pályázat érkezett be, melybol 8 felnott és 7 diák dolgozat. Nagyon magas volt a színvonal. Nem a mennyiség, hanem a minoség a fontos.

A zsuri tagjai: Kupán Árpád, a zsuri elnöke, Borbély Gábor, Kordics Imre, Pásztai Ottó.

Felnott kategória:

I. díj: Bartos Elekes Ildikó (Nagyvárad): Egy pedagógus család kálváriája a

kommunizmus éveiben,

II. díj: Dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): Virágszonyeg a váradi utcaköveken. A II. Bécsi

döntés és Nagyvárad,

III. díj: Asztalos Gábor (Nagybánya): Radnóti Miklós partiumi kötodései

Dicséret: Kovács Rozália (Érmihályfalva): Gencsy Zsigmond Rákóczi hadainak ezeres

Fokapitánya,

Szilágyi Gyula (Nagyvárad): Jeles személyiségek: Sallak Pál, Nagy Gyula,

Kárász Szorin.

Oklevelet kaptak:

Hunyadi Károly (Mezotelegd): Elherdált örökség,

Széll Katalin (Nagyvárad): Macalik Alfréd,

Mandula Tibor (Szatmárnémeti): II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé való

beiktatásának elozményei

Diák kategória

I. díj: Balla Bernadett, Fehér Brigitta, Szántó Emese (Szilágysomlyó): Oktatás és muvelodés Szilágysomlyón,

II. díj: Telegdi Timea (Nagyvárad): Paptamási tegnap és ma,

III. díj: Tokés Ilona (Nagyvárad): Sorshelyzetek – a megszenvedett igazság.

Dicséretben részesült:

Lázár Mónika (Nagyvárad): Rákóczi Erdélyben,

Vági Timea Edina (Nagyvárad): Az országért – II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadjáratai,

Oklevelet kaptak:

Szakács Orsolya Tünde (Nagyvárad): A magyar nemzet egysége. Rákóczi Erdélyben,

Vekerdi Boglárka (Nagyvárad): Pusztuló muemlékeink

2008-as pályázatok eredményei

Április 26-án tartottuk, a Varadinum ünnepségek keretében. A meghirdetett pályázatunk témái a következok voltak: A reneszánsz éve (reneszánsz a Partiumban és a Bánságban: történelem, tudomány, muvészet, Mátyás király és kora, Vitéz János és váradi udvara), Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékeinek nyomában

A zsuri tagjai voltak:Kupán Árpád – a zsuri elnöke, Kordics Imre, Dukrét Géza.

Felnott kategória

I. díj: Jancsó Árpád (Temesvár): Hollós zászló Temesvár felett,

II. díj: Lakóné Hegyi Éva (Zilah): Adatok a zilahi Kraszna utca életébol,

III. díj: Hunyadi Károly (Mezotelegd): Fogyunk, sorvadunk.

Dicséret: Páll Ibolya (Csomafalva): Mátyás király és kora.

Diák kategória:

I. díj: Gaudi Zsófia, Rákosi Boglárka, Szucs Orsolya (Szilágysomlyó): Oseink nyomában,

II. díj: Farkas Balázs, Menyhárt Andrea (Nagyvárad): Felix Civitas – Vitéz János és váradi udvara

III. díj: Komjáthy Dénes (Gyömro): A holló röpte – Mátyás király és kora.

Oklevelet kaptak:

Gombár Orsolya, Kökövics Klaudia (Nagyvárad): Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc nyomában

2009-es pályázatok eredményei

Hagyományosan a Varadinum ünnepségek keretében szerveztük meg, május 16-án. A Partiumi Keresztény Egyetem Bartók Béla termében. Pályázatunkra 11 diák és öt felnott jelentkezett, amelynek témái: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékeinek nyomában és Pusztuló muemlékeink voltak. A következo eredmény született:

Felnott kategóriában:

I. díj: Kiss Zoltán (Kraszna): A református felekezeti elemi oktatás a két világháború között a

Szilágyságban.

III. díj: Dr. Jósa Piroska (Nagyvárad): 1942. évi Szent László emlékhét eseményei. Hunyadi Károly (Mezotelegd): A béke szigete.

Dicséretben részesült: Kovács Rozália (Érmihályfalva): A 19. század Mihályfalvának krónikája.

Oklevelet kapott: Domokos Piroska (Szamoskrassó): Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

emlékeinek nyomában.

Diák kategóriában:

I. díj: Fodor Emese, Láposi Klementina, Szegedi Henrietta (Szilágysomlyó): Kobe vésett történelem.

II. díj: Mihály Elvira Andrea (Ipp): Mesélo szerszámok.

Daczó Laura, Boros Edina Anita (Nagyvárad): A nagyváradi vár mint muemlék.

III. díj: Rákosi Boglárka, Szucs Orsolya, Torkos Henrietta (Szilágysomlyó): A ko marad.

Kurucz Norbert (Nagyvárad): Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékeinek

nyomában.

Oklevelet kapott: Lázár Mónika (Nagyvárad): Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

emlékeinek nyomában.

A zsuri tagjai voltak: Kupán Árpád – elnök, Dukrét Géza, Kordics Imre.

A 2011-es pályázatok eredményei

A Festum Varadinum keretében, május 21-én tartottuk a díjkiosztó ünnepséget. A pályázat témái a következok voltak: A Rákóczi-szabadságharc következményei, Élet a korabeli várban, Pusztuló népi kézmuvesség. Összesen hét dolgozat érkezett be, melybol egy diáké.

Felnott kategóriában:

I. díj: Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): Rákóczi szabadságharcának emlékoszlopai a

szatmári tájakon.

II. díj: Jancsó Árpád (Temesvár): Az Arad–Temesvár vasútvonal története.

III. díj: Hunyadi Károly (Mezotelegd): Egy szövono, aki még ma is dolgozik.

Dicséretet kapott: Czégé Andrea-Gizella (Nagyszalonta): A szegedi papucs története.

Oklevelet kapott:Kalmár Mária (Bihardiószeg): Pusztuló népi kézmuvesség.

Dánielisz Endre (Nagyszalonta): A szarutól a fésuig. Mivel külön kötetben is megjelent, nem tekintettük pályázatunk tárgyának.

Diák Kategóriában:

II. díj: Gödér Orsolya (Nagyvárad): Pusztuló népi kézmuvesség. Hordókészítés.

A zsuri tagjai voltak: Kupán Árpád – elnök, Mihálka Zoltán, Kordics Imre.